Образци за пенсиониране УП-2 и УП-3

 

УП-2 и УП-3 са документи, които се издават на лицето за доказване на осигурителен стаж и доход за пенсиониране. Издават се от всеки работодател, при който е полаган труд по трудово правоотношение в 30 дневен срок от напускане или в 14-дневен при поискване от страна на лицето.

Когато лицето е работило при непълно работно време или е полагало извънреден труд във фирмата, задължително се издава образец УП-3 където се вписва действителния осигурителен стаж на лицето, зачетен в години, месеци, дни и часове. На отделни редове се посочва и положения извънреден труд по периоди. Образецът се извежда в Плюс Минус от Документи/УП-3, като предварително е избрано лицето, за което ще издаваме УП-3. Бланката е типова, идентична с тази на НОИ. Данните за отделните периоди и зачетеният стаж се попълват автоматично от програмата. Документът може да се разпечата и да се връчи на служителя при напускане или при поискване.

Образец УП-2 се издава от всеки работодател, тъй като при представяне на документи за пенсиониране в отдел Пенсии на НОИ, задължително се изисква и този документ. Пенсията на лицето се изчислява освен на база данните в персоналния регистър на осигурените лица, и на база дохода посочен в образец УП-2 при всеки от работодателите, при които е работило. Образецът в Плюс Минус също е идентичен с този на НОИ. Данните в него, свързани с осигурителния доход на лицето също се попълват автоматично. Документът може да се разпечата от програмата и да се връчи на служителя при напускане или при поискване.